Anykščių rajono
savivaldybė


1 dalis

Paieška

Posėdžių archyvas


Tarybos posėdis Nr. 6   [2019-09-05]Darbotvarkė   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 19
Tubis Kęstutis, Kripaitienė Rita, Kazlauskienė Dalia, Balsys Raimondas, Žiogelis Dainius, Krikštaponis Donatas, Šilaika Egidijus, Rasalas Saulius, Pakeltis Lukas, Juknius Juozas, Jacunskas Kęstutis, Blazarėnas Ramūnas , Nefienė Dangira , Repečkienė Ona , Šapoka Kazys , Šližys Vygantas , Sargūnas Ričardas , Grigonis Šarūnas, Gudonienė Renata,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


Dėl teikimo apdovanoti Lietuvos savivaldybių asociacijos apdovanojimu „Auksinės krivūlės riteris“ (1-T-287)   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 16
Kripaitienė Rita, Kazlauskienė Dalia, Balsys Raimondas, Žiogelis Dainius, Šilaika Egidijus, Rasalas Saulius, Pakeltis Lukas, Juknius Juozas, Jacunskas Kęstutis, Blazarėnas Ramūnas , Nefienė Dangira , Repečkienė Ona , Šapoka Kazys , Šližys Vygantas , Grigonis Šarūnas, Gudonienė Renata,
Susilaikė: 2
Tubis Kęstutis, Sargūnas Ričardas ,
Prieš: 0


Dėl pritarimo dalyvauti atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo projektuose (1-T-286)   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 19
Tubis Kęstutis, Kripaitienė Rita, Kazlauskienė Dalia, Balsys Raimondas, Žiogelis Dainius, Krikštaponis Donatas, Šilaika Egidijus, Rasalas Saulius, Pakeltis Lukas, Juknius Juozas, Jacunskas Kęstutis, Blazarėnas Ramūnas , Nefienė Dangira , Repečkienė Ona , Šapoka Kazys , Šližys Vygantas , Sargūnas Ričardas , Grigonis Šarūnas, Gudonienė Renata,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Anykščių rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo (1-T-283)   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 19
Tubis Kęstutis, Kripaitienė Rita, Kazlauskienė Dalia, Balsys Raimondas, Žiogelis Dainius, Krikštaponis Donatas, Šilaika Egidijus, Rasalas Saulius, Pakeltis Lukas, Juknius Juozas, Jacunskas Kęstutis, Blazarėnas Ramūnas , Nefienė Dangira , Repečkienė Ona , Šapoka Kazys , Šližys Vygantas , Sargūnas Ričardas , Grigonis Šarūnas, Gudonienė Renata,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


Dėl Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. 1-TS- 82 „Dėl mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekviename sraute nustatymo 2019–2020 mokslo metams Anykščių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose ir jų skyriuose“ pakeitimo (1-T-284)   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 19
Tubis Kęstutis, Kripaitienė Rita, Kazlauskienė Dalia, Balsys Raimondas, Žiogelis Dainius, Krikštaponis Donatas, Šilaika Egidijus, Rasalas Saulius, Pakeltis Lukas, Juknius Juozas, Jacunskas Kęstutis, Blazarėnas Ramūnas , Nefienė Dangira , Repečkienė Ona , Šapoka Kazys , Šližys Vygantas , Sargūnas Ričardas , Grigonis Šarūnas, Gudonienė Renata,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


Dėl klasių (grupių) skaičiaus ir dydžio Anykščių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo mokyklose 2019–2020 mokslo metais nustatymo (1-T-288)   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 19
Tubis Kęstutis, Kripaitienė Rita, Kazlauskienė Dalia, Balsys Raimondas, Žiogelis Dainius, Krikštaponis Donatas, Šilaika Egidijus, Rasalas Saulius, Pakeltis Lukas, Juknius Juozas, Jacunskas Kęstutis, Blazarėnas Ramūnas , Nefienė Dangira , Repečkienė Ona , Šapoka Kazys , Šližys Vygantas , Sargūnas Ričardas , Grigonis Šarūnas, Gudonienė Renata,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


Dėl Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. 1-TS-102 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus, vaikų skaičiaus grupėse ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių 2019–2020 mokslo metams Anykščių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose nustatymo“ pakeitimo (1-T-289)   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 19
Tubis Kęstutis, Kripaitienė Rita, Kazlauskienė Dalia, Balsys Raimondas, Žiogelis Dainius, Krikštaponis Donatas, Šilaika Egidijus, Rasalas Saulius, Pakeltis Lukas, Juknius Juozas, Jacunskas Kęstutis, Blazarėnas Ramūnas , Nefienė Dangira , Repečkienė Ona , Šapoka Kazys , Šližys Vygantas , Sargūnas Ričardas , Grigonis Šarūnas, Gudonienė Renata,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


Dėl Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo ,,Dėl Anykščių rajono savivaldybės paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (1-T-290)   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 19
Tubis Kęstutis, Kripaitienė Rita, Kazlauskienė Dalia, Balsys Raimondas, Žiogelis Dainius, Krikštaponis Donatas, Šilaika Egidijus, Rasalas Saulius, Pakeltis Lukas, Juknius Juozas, Jacunskas Kęstutis, Blazarėnas Ramūnas , Nefienė Dangira , Repečkienė Ona , Šapoka Kazys , Šližys Vygantas , Sargūnas Ričardas , Grigonis Šarūnas, Gudonienė Renata,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


Dėl mero Sigučio Obelevičiaus individualaus darbo laiko režimo nustatymo (1-T-293)   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 16
Kripaitienė Rita, Kazlauskienė Dalia, Balsys Raimondas, Žiogelis Dainius, Krikštaponis Donatas, Šilaika Egidijus, Rasalas Saulius, Pakeltis Lukas, Juknius Juozas, Jacunskas Kęstutis, Blazarėnas Ramūnas , Repečkienė Ona , Šapoka Kazys , Šližys Vygantas , Grigonis Šarūnas, Gudonienė Renata,
Susilaikė: 2
Nefienė Dangira , Sargūnas Ričardas ,
Prieš: 1
Tubis Kęstutis,